Avtomobillər

”AZ Logistika and Management Services” MMC-nin quru nəqliyyatı donanması 100-dən çox Ağır Yük Nəqliyyat vasitəsindən ibarətdir. Bütün nəqliyyat vasitələri Avropadan alınmış və Avropa Qanunvericiliyi və Azərbaycan Dövlət normativ tələblərinə cavab verir. Misal üçün, nəqliyyat vasitələri aşağıdakılara uyğundur:

  • Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinin 104 nömrəli qərar
  • Azərbaycanda təhlükəli yüklərin daşınmasına dair Fövqaladə Hallar Nazirliyinin təlimatı
  • Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsi ilə beynəlxalq daşınmasına dair Avropa sazişi (AAK DGR)