XƏBƏRLƏR

AZLOGISTIKA 1 FEVRAL 2016Cı ILDE AşAğıDA GöSTERILEN ISO SERTIFIKATLARı ELDE ETMIşDIR.

ISO 9001 : 2008 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi  ISO  14001: 2004 Ekoloji İdarəetmə Sistemi OHSAS  18001 : 2007 Əmək və Sağlamlığın İdarəetmə Sistemi.

Xəbəri paylaş:

Geriyə