XƏBƏRLƏR

AZLOGISTIKA 1 FEVRAL 2016CI ILDə AşAğıDA GöSTəRILəN ISO SERTIFIKATLARı əLDə ETMIşDIR.

Xəbəri paylaş:

Geriyə